Projecten

 

 

In de periode 2016 - 2018 steunt Zontaclub t'Gooi stichting Soft Tulip .

Deze stichting ondersteunt oa in Oekraïne. Soft is een afkorting van 'Segitsd, Ovd Fogyatekos Tarsad' (Help en bescherm je naasten met een handicap) en Tulip geeft de Nederlanse betrokkenheid weer. In de Oekraïne worden kinderen met handicaps nog veelal opgenomen in staatsinstellingen, waar deze kinderen niet voldoende gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De ouders (vaak de moeders) willen de mogelijkheden krijgen om hun kind gewoon in het gezin te laten opgroeien. Hiervoor is een cultuuromslag nodig en deskundigheid om dit te organiseren. Soft Tulip helpt moeders en professionals hierbij door het aanbieden van training en het brengen van expertise door Nederlandse zorgprofessionals. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, want onlangs heeft de regering besloten deze aanpak in het hele land in te voeren. Er komen steeds meer teams dichtbij huis om de ouders (moeders) te ondersteunen en aanbevelen. Er is nu een concreet verzoek van enkele van deze teams om materialen te bekostigen om hun oefenruimte in te richten en de moeders ook hulpmiddelen te kunnen demonstreren, zoals loophulpmiddelen en oefenmaterialen. Soft Tulip heeft besloten deze verzoeken te honoreren, maar dit zal moeten komen uit giften, want Soft Tulip doneert expertise, maar geen geld. Zonta 't Gooi heeft besloten dit initiatief te ondersteunen met het inzamelen van geld. Om deze vragen te kunnen honoreren is minimaal 1000 euro nodig voor loophulpmiddelen en oefenmaterialen. Er is nu een concreet verzoek van enkele van deze teams om materialen te bekostigen om hun oefenruimte in te richten en de moeders ook hulpmiddelen te kunnen demonstreren, zoals loophulpmiddelen en oefenmaterialen. Soft Tulip heeft besloten deze verzoeken te honoreren, maar dit zal moeten komen uit giften, want Soft Tulip doneert expertise, maar geen geld. Zonta 't Gooi heeft besloten dit initiatief te ondersteunen met het inzamelen van geld. Om deze vragen te kunnen honoreren is minimaal 1000 euro nodig voor loophulpmiddelen en oefenmaterialen. Er is nu een concreet verzoek van enkele van deze teams om materialen te bekostigen om hun oefenruimte in te richten en de moeders ook hulpmiddelen te kunnen demonstreren, zoals loophulpmiddelen en oefenmaterialen. Soft Tulip heeft besloten deze verzoeken te honoreren, maar dit zal moeten komen uit giften, want Soft Tulip doneert expertise, maar geen geld. Zonta 't Gooi heeft besloten dit initiatief te ondersteunen met het inzamelen van geld. Om deze vragen te kunnen honoreren is minimaal 1000 euro nodig voor loophulpmiddelen en oefenmaterialen. maar geen geld. Zonta 't Gooi heeft besloten dit initiatief te ondersteunen met het inzamelen van geld. Om deze vragen te kunnen honoreren is minimaal 1000 euro nodig voor loophulpmiddelen en oefenmaterialen. maar geen geld. Zonta 't Gooi heeft besloten dit initiatief te ondersteunen met het inzamelen van geld. Om deze vragen te kunnen honoreren is minimaal 1000 euro nodig voor loophulpmiddelen en oefenmaterialen. 


www. softtulip .nl

 

 

 

 

 


In de periode 2014 - 2016 steunt Zontaclub t 'Gooi de Stichting Vrienden van Wings


Deze stichting steunt een kinderhuis in Madurai, in Zuid-India. Kinderen die nergens terecht kunnen, krijgen hier een schoon huis, eten en onderwijs. In het huis wonen vooral meisjes die geen familie of kennissen meer hebben die voor hen zorgen. De meisjes krijgen naast een veilige haven ook scholing. Het huis werd opgericht door Helen, een voormalige non. Een baby van een week oud werd bij haar te vondeling gelegd. 

 

www.vriendenvanwings.nl 

Zontaclub 't Gooi steunde in het jaar 2013-2014:

 

Femmes voor vrijheid

 

 

Femmes for freedom streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Door een succesvolle campagne heeft Femmes for Freedom een bredere definitie van het begrip huwelijksdwang gerealiseerd. Niet alleen gedwongen worden te trouwen, maar ook gedwongen worden getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang.

Femmes for Freedom bestaat pas één jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak.

 

 

Thema’s:

Huwelijkse gevangenschap

Huwelijksdwang

Eerwraak

Vrouwenrechten

Gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen

Verborgen vrouwen

 

Voor meer informatie:


http://www.femmesforfreedom.com


Dit project wordt ook gesteund door Zonta Nederland!

 

 

Het project van 2011-2013 Fairwork 

FairWork is een organisatie die zich inzet om Nederland bewust te maken van het feit dat er mensen uitgebuit worden. FairWork wil deze moderne slavernij voorkomen en bestrijden. Dat doen zij door enerzijds steun te bieden aan slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting, en anderzijds door publiek, politiek en werkgevers in Nederland te informeren over deze grove schending van de mensenrechten. (zie www.fairwork.nu )

 

Zonta 't Gooi is van mening dat Fairwork de doelstellingen van Zonta 't Gooi onderschrijft en draagt naast geldelijke steun ook haar steentje bij tijdens de Moeder/Kindweek die gehouden wordt voor moeders en kinderen van 28 mei t/m 1 juni 2012. Tijdens deze week rond het thema 'moederschap' kunnen de deelnemers trainingen krijgen, maar ook ontspannen en genieten. Leden van Zonta 't Gooi zullen o.a. een muziekworkshop verzorgen en ook hebben clubleden zich aangeboden als oppassers tijdens de week. Tot slot levert Zonta 't Gooi speelgoed en boeken voor de kinderen van de deelnemende moeders.

 

 

 

 

 

  In de jaren 2009 - 2011 steunde Zontaclub 't Gooi Stichting Max.


www.stichtingmax.nl

Deze stichting heeft als doel om de kindersterfte in Bangladesh te verminderen door kleinschalige drinkwaterprojecten. De combinatie schoon drinkwater, latrines en voorlichting is de meest efficiënte manier om ziektes te voorkomen. Samen met de plaatselijke bevolking bouwt Stichting Max waterputten.


Op 3 november 2009 heeft Zontaclub 't Gooi een bedrag van 1250,- gedonieerd. Dit bedrag werd bijeen gebracht door leerlingen van violiste Evelien Bouwmeester, van de muziekschool in Amersfoort. Het geld werd ingezameld tijdens hun jaarlijkse vioolconcert.

 
Stichting Solar Cooking wordt in 2009 door Zontaclub 't Gooi gesteund. In
verschillende landen in Afrika wordt de Cookit geintroduceerd. Met dit
kooktoestel wordt de zon gebruikt als warmtebron. Daardoor is er voor de
vrouwen een beperking van gebruik van hout, geld en tijd. De positie van
vrouwen wordt versterkt, omdat ze meer tijd hebben om geld te verdienen
en te participeren in de lokale economie.

www.solarcooking.nl


Sinds de oprichting van de club worden projecten door de club met geld
gesponsord of door activiteiten ondersteund. Voor informatie over projecten
in voorgaande jaren:

Projecten 2008/2009 - Stichting Agnes van Leeuwenbergh

 

  - Asap * maison de la femme
* klamboe's
* muziekinstrumenten voor school
Projecten 2007/2008 - Tussen Droom en Daad: een project voor en door vrouwen
  - Moarana, schooltje in Belém Brazilië
Projecten 2006/2007 - Asap Maison de la femme in Nefrelaye Burkina Faso
  - Stichting Samen voor Suriname
Projecten 2005/2006 - Stichting vrienden van WINGS
Projecten 2004/2005 - Zwerfkinderen Rousse Bulgarije
  - Moarana, schooltje in Belém Brazilië