Meer Zonta

De Visie
Zonta International wil bevorderen dat:

er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.Het ontstaan van Zonta International


Zonta International is opgericht op 8 november 1919 in Buffalo (gelegen in de staat New York), door Mary E. Jenkins, uitgeefster van de Herald of Syracuse.
Het bracht vrouwen tezamen, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog belangrijke posities hadden verworven. Door hun beroepsmatige werk buitenshuis werden zij zich meer bewust van hun morele en sociale rol.
Ze werden daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van mannenserviceclubs (zoals de Rotary en Kiwanis) die ook net waren opgericht.
Zonta International richtte zich op de belangen van vrouwen.

De Visie van Zonta
Zonta International wil bevorderen dat:

er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.Voor meer informatie ga naar de site van
Zonta International


Het Zonta logo